ابراز رضايت معاون منابع انساني و پشتيباني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور از عملكرد شركت آبفا استان مركزي در استقرار شركت يكپارچه

ابراز رضايت معاون منابع انساني و پشتيباني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور از عملكرد شركت آبفا استان مركزي در استقرار شركت يكپارچه


دكتر گياهي معاون منابع انساني و پشتيباني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در سفر به استان مركزي از روند تشكيل شركت يكپارچه آب و فاضلاب در استان مركزي و فعاليت هاي انجام شده در حوزه منابع انساني ، ابراز رضايت نمود.

به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان مركزي در سفر يكروزه دكتر گياهي معاون منابع انساني و پشتيباني  و همچنين مهندس ايليادي مديركل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به استان مركزي ، فعاليت‌هاي شركت آب و فاضلاب استان مركزي در حوزه منابع انساني ، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در جلسه اي كه بدين منظور در روز دوشنبه 20 مردادماه انجام شد ، دكتر گياهي با ابراز رضايت از عملكرد شركت آب و فاضلاب استان مركزي اظهار داشت : شركت آب و فاضلاب استان مركزي از جمله شركت هاي پيشتاز ما در كشور است كه طي ساليان گذشته در عرصه هاي مختلف شايستگي هاي خود را به خوبي اثبات كرده است.

وي ادامه داد: در موضوع تشكيل شركت يكپارچه ، شركت آب و فاضلاب استان مركزي ، فعاليت هاي خود را به درستي و حتي زودتر از موعد مقرر انجام داده است كه جاي قدرداني دارد.

در اين جلسه مهندس عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان مركزي روند تشكيل شركت يكپارچه آب و فاضلاب در استان مركزي را تشريح نمود و از همكاران هر دو مجموعه در شركت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي به واسطه همكاري و همراهي در ايجاد تغيير و تحول و تشكيل شركت يكپارچه قدرداني نمود.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان مركزي همچنين به طرح مسائل و مشكلات موجود در منابع انساني در شركت يكپارچه آب و فاضلاب پرداخت و بر لزوم ايجاد تغييرات در چارت سازماني ، ايجاد ساز و كار براي تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي تاكيد نمود.

در ادامه اين جلسه مهندس اميري معاون منابع انساني شركت آب و فاضلاب استان مركزي با تشريح اقدامات انجام شده در اين معاونت در راستاي يكپارچه سازيگفت : براي تشكيل شركت يكپارچه ، از سال 98 با مشاركت معاونين و كارشناسان هر دو شركت كميته هاي مختلفي شامل كميته هاي منابع انساني ، مشتركين ، اموال ، فني و مهندسي ، آمار و اطلاعات و اطلاع رساني تشكيل گرديد.

وي افزود : جلسات مختلف اين كميته ها به صورت مستمر برگزار و گزارش ها و تصميميات آنها به كميته راهبردي به رياست مديرعامل شركت جهت تصويب ارائه مي گرديد.

در اين جلسه همچنين ساير معاونين شركت آب و فاضلاب استان مركزي ، نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص موضوع يكپارچه سازي شركت ها ارايه نمودند و در خصوص مسائل و مشكلات حوزه خود با معاون منابع انساني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور بحث و تبادل نظر كردند.

نویسنده : زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات