توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز در منطقه پیامون واقع در شهر آببر...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس مجتبی کریمی مدیر امورمنابع آب شهرستان طارم گفت: با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی این شهرستان یک دستگاه حفاری غیر مجاز در منطقه پیامون واقع در شهر آببر شهرستان طارم توقیف به پارکینگ این امور منتقل شد.

وی به متخلفین منابع آبی هشدار داد: بدون هیچ اغماضی با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات