مدیرکل استاندارد همدان خبر داد: ۲۶۷ آسانسور گواهینامه ایمنی گرفتند

مددی تاکید کرد: بعد از بازرسی آسانسورهای اماکن عمومی درصورت وجود نقص فنی، مدیران و مالکان این اماکن موظف به بهسازی و استانداردسازی آسانسورها می‌شوند. مدیرکل استاندارد همدان در پایان، اضافه کرد: درصورت رعایت نکردن موضوع، با نظر مقام قضائی استان، نسبت به پلمب آسانسورهای غیر استاندارد اقدام می‌کنیم و با توجه به اهمیت مسئله تا زمان گرفتن گواهینامه تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور، رفع پلمب انجام نمی‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات