بازديدهاي دوره اي و سرزده نظارت عاليه اداره كل راه و شهرسازي از ازمايشگاه هاي خدمات فني داراي مجوز

به گزارش روابط عمومی سازمان،بازديدهاي دوره اي و سرزده نظارت عاليه اداره كل راه و شهرسازي از آزمايشگاه هاي خدمات فني داراي مجوز- امروز چهارشنبه ٥/٢٢- آزمايشگاه جامعه متخصصان كنترل كيفيت صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات