۲۲ مرداد روز تشکل‌ها ومشارکت اجتماعی گرامی باد

۲۲ مرداد روز تشکل‌ها ومشارکت اجتماعی گرامی باد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، ژیلا آقایی، مدیر کل دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی در یادداشتی به مناسبت ۲۲ مرداد، روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی، آن ها را، نهادهای خودجوش مدنی دانست که احساس مسئولیت اجتماعی را وظیفه خود می‌داند.

ژیلا آقایی در این یادداشت می نویسد:

سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای خودجوش مدنی هستند که احساس مسئولیت اجتماعی را وظیفه و رسیدن به آرمان‌های یک جامعه مردم سالار را هدف نهایی خود می‌دانند و از آنجاکه از متن جامعه برخاسته اند، ازاعتماد اجتماعی برخوردار بوده و بنابه خاصیت و ذات فعالیت در قالب تشکل‌های تخصصی و مردم‌نهاد، بهره‌مندی از نعمت حضور مردم و اهتمام به رفع مشکلات و دغدغه‌های اجتماعی را داراهستند.

همچنین این تشکل‌ها با تکیه بر سرمایه برآمده از اعتماد و ارتباط مردمی، حلقه ارتباطی مستحکمی جهت تعامل دولت با مردم به وجود آورده و شور و نشاط و انگیزه مضاعفی برای حرکت رو به رشد و توسعه پایدار کشور محسوب می شوند.
نیک می دانیم، وجود و تنوع سازمان های غیر دولتی مبین بلوغ اجتماعی و سیاسی هر جامعه است.

وامروزه یکی از نقش های اساسی سازمان های مردم نهاد محیط زیستی، تلاش برای ارتقای سطح مشارکت های اجتماعی در حفاظت از محیط زیست و جایگاه ویژه آنها درتوسعه سرمایه اجتماعی دراین حوزه خطیر و بسیار پراهمیت است.

ازاین رو تقویت این سازمان ها از سازوکارهای فرآیند توسعه پایدار است چراکه  آنها با هدف جلب مشارکت مردمی و بالا بردن سطح آگاهی های زیست محیطی جامعه و دستیابی به پایداری محیط زیست به وجود آمده اند و بی شک توانمندسازی ساختاری، تخصصی، اطلاعاتی و مدیریت منابع این نهادهای مردمی، منجربه توانمندسازی مردم وارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست  در بین آحاد و طبقات جامعه شده وزمینه ساز بهینه سازی فرآیندهای توسعه کشور خواهدشد.

درهمین راستا سازمان حفاظت محیط زیست خط مشی مبتنی برتعامل و همکاری اقدام محور با سازمان های مردم نهاد محیط زیستی را در همه سطوح مدیریتی مجموعه خود طی سه سال اخیر دنبال نموده و برای دستیابی به تاثیرات عملی نقش آفرینی سمن های محیط زیستی وسازمان های اجتماع محور این حوزه، درامر توانمندسازی و آموزش جوامع محلی شهری وروستایی با تاکید بر آموزش های عمومی وتوسعه مشارکت همگانی، با همکاری صندوق ملی محیط زیست وظرفیت قانونی ایجادشده، حمایت مالی از اجرای طرح ها و ایده های عملیاتی تشکل های محیط زیستی را دردست اجرا دارد.

امید آن داریم این فرصت قانونی و این تعامل توانمندساز، تحولی قابل توجه در همکاری دونهاد دولتی وغیردولتی در حوزه محیط زیست را سبب شده وضمن تقویت نهاد مردمی محیط زیست کشور به ارتقای سطح آگاهی و تغییر رفتار جامعه مخاطب و آحاد مردم در حوزه حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست کشور بیانجامد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات