بازدید اعضای کمیسیون ماده 5 استان در خصوص تغییر کاربری اراضی سطح شهر مهریز

بازدید اعضای کمیسیون ماده 5 استان در خصوص تغییر کاربری اراضی سطح شهر مهریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مهریز

  منبع خبر

  شهرداری مهریز

  شهرداری مهریز

  شهرداری مهریز یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر مهریز می باشد

   نظرات