درباره درختچه «بُداغ» چه می‌دانیم؟

درباره درختچه «بُداغ» چه می‌دانیم؟

به گزارش شهریار، بداغ، درختچه ای دارای ساقه ایستاده، پوست نازک و خاکستری رنگ است. برگهای آن تخم مرغی و مدور، ساده و متقابل شکل و توده ای است. گلها کامل، منظم و گل آذین آن چتر مرکب است. زمان گلدهی آن اردیبهشت و خرداد ماه و گلهای آن سفید رنگ است، در گونه های هیبریدی گلها معطر است. میوه ها تخم مرغی، قرمز روشن، بطول یک سانتیمتر است.  موارد کاربرد آن در پارکها به صورت تک کاشت و در سطوح چمن کاری است.

نیازهای اکولوژیکی:


مقاوم به سرما، نیاز به خاک قوی با زهکشی مناسب و محلهای آفتابی و آب زیاد دارد. در فصل تابستان باید از خشک شدن خاک آن جلوگیری کرد.
وجود ماده آلی مناسب در خاک موجب گسترش ریشه گیاه شده و به تبع آن تاج و اندام هوائی نیز گسترش یافته و فرم بسیار مناسبی را تولید می کند.

روش تکثیر:

الف- قلمه زدن:

قلمه زدن، توسط قلمه های خشبی در بهار و تابستان، قلمه های علفی را در تابستان می گیرند. قلمه های علفی زودتر ریشه می دهند ولی مقاومت آنها در زمین کمتر از قلمه های خشبی است. در بعضی گونه ها توسط پیوند شکمی روی پایه بذری انجام می گیرد. بذر آنرا در پاییز می کارند.


ب- خوابانیدن:

خوابانیدن، شاخه در بهار انجام می شود. در این روش گیاه پنجه زده و نزدیک به سطح زمین را بر روی زمین می خوابانیم و وسط آن را با خاک پوشانیده تا موجب ریشه زایی از نقطه اتصال به زمین انجام می شود باید سر و ته گیاه در قسمت خوابانیده شده بیرون از خاک جهت نورگیری و عملیات فتوسنتز باشد.

ج- بذر:

کاشت بذر در بهار در شاسی انجام می شود. بذر قبل از کاشت باید به مدت ۳-۹ ماه در دمای ۲۰-۳۰ درجه سانتی گراد، سپس به مدت ۲ ماه در دمای ۱۴ درجه سانتی گراد قرار داد تا دوره جنینی آن تکامل پیدا کند و قابل کاشت در خزانه شود. پس از کاشت در خزانه و تکمیل شدن گیاهچه به گلدان منتقل می گردد پس از اینکه گیاهچه یکساله شد به زمین اصلی منتقل شود.

آفات و بیماری‌ها:

درختچه بداغ آفات و بیماری خاصی در شهر تبریز ندارد ولی در نواحی خیلی گرم ممکن است مورد حمله کنه ها و تریپس قرار گیرد، ولی با افزایش رطوبت و آلودگی درختان پیرامون درختچه ممکن است از آفات همسایگان به عنوان میزبان استفاده کند.

هرس:

هرس خاصی ندارد، هرس اواخر زمستان جهت فرم دهی و کنترل حجم و ارتفاع انجام بشود بسته به محیطی که درختچه واقع شده امکان بزرگی و توسعه آن را با هرس می توان کنترل کرد.

پراکنش در سطح شهر:

بیشتر در منطقه دو، در جلوی دانشگاه، مقابل راهنمایی، پارک فدک و پارک ائل گلی است. در منطقه چهار، در پارک بهار است. در منطقه سه، در رفیوژ کمربند میانی است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات