یکصد نهال ویتکس در پارک جدیدالاحداث ساحلی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

یکصد نهال ویتکس در پارک جدیدالاحداث ساحلی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

یکصد نهال ویتکس در پارک جدیدالاحداث ساحلی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

یکصد نهال ویتکس در پارک جدیدالاحداث ساحلی ....

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات