چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

www.BanaNews.irبنانیوز- چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، ۱ و ۲ اسفند ۱۳۹۰ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در تهران برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این کنفرانس در ۴۶ محور در حوزه تامین مالی تا ۱۵ آبان پذیرنده خلاصه مقالات پژوهشگران می باشد.

از جمله محورهای کنفرانس عبارتند از:

محورهای کنفرانس:

 • تشریح جایگاه جهاد مالی به عنوان محور تحقق جهاد اقتصادی
 • نقش نهادهای نظارتی و قوانین مالی در توسعه نظام مالی
 • چگونگی تعامل بهینه نهادهای سیاست گذاری در حوزه های مختلف بازارهای پولی و مالی کشور
 • صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه سرمایه گذاری های موثر، هدفمند و زیربنایی در کشور
 • نقش توسعه نظام تأمین مالی در بهبود فضای کسب و کار
 • بررسی تطابق الگوها و ابزارها و نهادهای نوین مالی سنتی و اسلامی
 • مهندسی تأمین مالی بر مبنای نگرش اسلامی
 • مقایسه تطبیقی بانکداری اسلامی و غیر اسلامی و راهکارهای توسعه بانکداری اسلامی
 • توسعه ابزارهای نظام تأمین مالی اسلامی با تمرکز بر پویایی فقهی
 • توسعه روش ها و تکنیک های تحلیلی ابزارهای اسلامی
 • الگوها و شیوه های نوین تأمین مالی وقف
 • روش ها، ساختارها و چالش های تامین مالی از طریق انتشار صکوک
 • روش های افزایش جذابیت صکوک برای سرمایه گذاران
 • بررسی ساختار و فرایند الگوهای تامین مالی از طریق Mezzanine Finance
 • بررسی ساختار و فرایند الگوهای تامین مالی از طریق Project Finance
 • الگوها و شیوه‏های نوین تأمین مالی از طریق EPCF
 • بررسی ساختار و فرایند الگوهای تامین مالی از طریق Structured Finance
 • بررسی ساختار و فرایند الگوهای تامین مالی از طریق Corporate Finance
 • ملزومات حقوقی و قانونی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در ایران
 • چارچوب های حقوقی و مدیریت ریسک تأمین مالی خودگردان در ایران و جهان
 • و ...

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات