برگزاری جلسه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی برای کشاورزان و بهره...

برگزاری جلسه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی برای کشاورزان و بهره...

در راستای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، نشست اطلاع رسانی و آگاهی بخشی برای کشاورزان و بهره برداران شرکت سهامی زراعی اسلام آباد برگزار گردید

در این نشست ابتدا مهندس شهابی مدیر امور منابع آب شهرستانهای قاین و زیرکوه گزارش مختصری از وضعیت منابع آبی منطقه ارایه نمود و گفت:  هدف ما مدیریت مشارکتی مصرف آب با همکاری کشاورزان و بهره برداران است که رعایت قوانین و دستورالعملها توسط این قشر از جامعه با توجه به اینکه بیشترین مصرف منابع آب در بخش کشاورزی می باشد، می تواند نقش بسزایی در حفظ منابع آبی موجود را ایفا نماید

در ادامه ی این نشست که به صورت پرسش و پاسخ برگزار گردید؛ کشاورزان سوالات خود در حوزه های مرتبط با منابع آبی از جمله شارژ کنتورها، نحوه محاسبه حقابه، نقص فنی چاهها، کالیبره نمودن کنتور ها و... مطرح که توسط مدیر امور منابع آب شهرستانهای قاین و زیرکوه پاسخ داده شد.

در پایان از تعدادی کنتورهای هوشمند آب و برق منصوبه بازدید میدانی انجام و آموزشهای لازم در خصوص نحوه کارکرد آن به بهره برداران ارایه گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات