نقش شهروندان در حفاظت و نگهداری فضای سبز/ زیبایی محیط شهری، آرامش و نشاط اجتماعی با مشارکت شهروندان در صیانت از فضای سبز شهری

نقش شهروندان در حفاظت و نگهداری فضای سبز/ زیبایی محیط شهری، آرامش و نشاط اجتماعی با مشارکت شهروندان در صیانت از فضای سبز شهری

نقش شهروندان در حفاظت و نگهداری فضای سبز/ زیبایی محیط شهری، آرامش و نشاط اجتماعی با مشارکت شهروندان در صیانت از فضای سبز شهری
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود،سرپرست سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شاهرود یکی از ضروریات مهم فضای سبز شهری را نقش شهروند در حفظ و نگهداری فضای سبز دانست و گفت: نقش شهروندان در حفظ و نگهداری فضای سبز، تنها یک شعار گذرا نیست و می تواند به عنوان یک سرمایه اجتماعی مهم به شمار رود.
به گزارش مدیریت شهری شاهرود، مسعود عشقوی با بیان اینکه نگهداری از فضای سبز در زندگی شهری به بخشی از ملزومات آن تبدیل شده است، افزود: واکاوی، هرس متناسب، مبارزه با آفات، بهسازی و ارتقای آبیاری های قطره ای، غنی سازی خاک و... باعث ارتقای کیفیت فضای سبز شهری است که شهرداری شاهرود با استفاده از این مولفه ها در راستای حفظ و نگهداری فضای سبز گام های بلندی را برداشته است.
وی ضمن بیان این مطلب که مهم ترین اثرات فضای سبز در شهر ها، کارکرد های زیست محیطی آنها است که شهر ها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده است، ابراز داشت: کاهش آلودگی هوا، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، تلطیف هوا، جذب گردو غبار و... از جمله اثرات فضای سبز در شهرها است که باید در حفظ و نگهداری آن همگان با هم همکاری داشته باشند.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات