موتور عمرانی پروژه های زیر بنایی مدیریت شهری شاهرود روشن شد/ حضور شرکتهایی با رتبه 1، 2 و یا 3 در پروژه های شهری شاهرود.

موتور عمرانی پروژه های زیر بنایی مدیریت شهری شاهرود روشن شد/ حضور شرکتهایی با رتبه 1، 2 و یا 3 در پروژه های شهری شاهرود.

موتور عمرانی پروژه های زیر بنایی مدیریت شهری شاهرود روشن شد/ حضور شرکتهایی با رتبه 1، 2 و یا 3 در پروژه های شهری شاهرود.
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه با پیگیریهای شبانه روزی، برنامه ریزی دقیق و پیموده شدن اقدامات قانونی در عرصه پروژه های زیر بنایی، موتور عمرانی شهر شاهرود، روشن شد، گفت: 4مناقصه بزرگ عمرانی به طور همزمان اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، علیرضا حاجی محمد علی با بیان اینکه شهرداری شاهرود آگهی مناقصه 4پروژه بزرگ زیر بنایی چون احداث المان میدان الغدیر و محوطه، احداث جاده تندرستی(کوه بری) ، احداث پل شاهوار و طبیعت را از طریق واگذاری به پیمانکار شرکتهای رتبه 1،2 و یا 3 دعوت به همکاری کرده است، افزود: اقدامات ارزشمند و خوبی در راستای پروژه های زیر بنایی و زیبا سازی در سطح شهر اتفاق خواهد افتاد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات