شهردار شیراز کلنگ تقاطع «احمد بن موسی (ع) – رحمت» را به زمین زد

شهردار شیراز کلنگ تقاطع «احمد بن موسی (ع) – رحمت» را به زمین زد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات