قطع برق 9 حلقه چاه مجاز کشاورزی دارای تخلف اضافه برداشت در شهرستان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، طی دستور مقام قضایی و با همکاری امور توزیع برق شهرستان خدابنده، برق 9 حلقه چاه مجاز کشاورزی دارای تخلف اضافه برداشت قطع گردید.

مهندس کریم خدایی،مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده با اعلام این خبر ، گفت: مالکان این چاهها در روستاهای حی، کهلا و بزین به اخطاریه های صادره توجهی ننمودند، فلذا امور منابع آب خدابنده با این اقدام پیگیر متعهد شدن مالکان چاهها جهت رعایت مفاد پروانه است.

مدیر منابع آب شهرستان خدابنده، افزود: تعداد دیگری از چاه های کشاورزی در نوبت قطع برق می باشند.

خدایی، از کشاورزان و بهره برداران بخش بزینه رود درخواست نمود با عنایت به عزم راسخ شرکت های آب منطقه ای زنجان و همدان برای حفاظت از آبخوان مشترک دشت زرین آباد، همکاری های لازم را با خادمان خود در امور منابع آب خدابنده داشته باشند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات