با هدف صرفه جویی اقتصادی در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ بازیابی و بازسازی والوها  و لوله های بلااستفاده واحدهای نیروگاه

با هدف صرفه جویی اقتصادی در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ بازیابی و بازسازی والوها و لوله های بلااستفاده واحدهای نیروگاه

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات