مطالبات نظام مهندسی سمنان از شهرداری استان

مطالبات نظام مهندسی سمنان از شهرداری استان


در دیدار اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان با شهرداران این استان, در خصوص روند تعامل در کنترل ساختمان ها، شیوه ارائه خدمات مهندسی و نیز تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ بحث و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان, رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان با شهرداران استان سمنان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار  در خصوص روند تعامل در کنترل ساختمان ها، شیوه ارائه خدمات مهندسی و نیز تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ بحث و بررسی شد.

در همین حال، محمدرضا خسروی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در این دیدار گفت: شهرداری ها به عنوان بزرگترین مرجع صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر، شهرستان و استان در امور کنترل ساختمان نقش مهمی دارند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات