اطلاعیه تغییر فرم های واحد مقررات

اطلاعیه تغییر فرم های واحد مقررات

استفاده کردن از فرم های کنترل مقررات ملی ساختمان

با توجه به تغییر یافتن طراحی برخی از فرم های مورد استفاده در واحد کنترل مقررات ملی ساختمان از اعضای محترم سازمان خواهشمندیم فرم های جدید را از بخش خدمات غیر حضوری دریافت و از استفاده کردن از فرم های قبلی خودداری کنند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات