جاده صنعت و شهید مدنی از انواع پسماند پاکسازی شدند

جاده صنعت و شهید مدنی از انواع پسماند پاکسازی شدند

به گزارش شهریار، یعقوب غیور با اشاره به اقدامات صورت گرفته گفت: مسیرهای جاده صنعت و کوی شهید مدنی توسط نیرهای خدمات شهری پاکسازی شد و طی آن اقدام به نخاله برداری، جمع آوری پسماند، رُفت و روب و لایروبی کردند.

وی به اهمیت مسیر های جاده صنعت و کوی شهید مدنی اشاره کرد و اظهار داشت: این مسیرها گرچه به نظر می آید که صنعتی بوده و کمترین میزان آلودگی را به لحاظ انواع پسماند می توانند داشته باشند، اما موضوع نخاله برداری و لایروبی یکی از مهمترین دغدغه های این محدوده است.

غیور همچنین به انجام عملیات پاکسازی در مسیرهای خلجان و افق لاله اشاره کرد و یادآور شد: پاکبانان منطقه به صورت مستمر نسبت به پاکسازی تمامی مسیرها و محلات اقدام می کنند که در این راستا شهروندان نیز ضروریست این زحمتکشان را در حفظ پاکیزگی و رعایت بهداشت شهری یاری کنند و از ریختن پسماندهای خود در مسیر کانال و آبروها خودداری کنند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات