گذر گردشگری کودک در شهر یزد...

در نشست کمیته کودک شورای شهر یزد با مدیرکل میراث فرهنگی، احداث گذر گردشگری کودک در یزد تصویب شد.

در این نشست اعضای کمیته کودک و نوجوان و همچنین اداره شهر دوستدار کودک شهرداری یزد به ارائه چندی از برنامه ها و اقداماتی که در جهت پیشبرد اهداف اداره شهر دوستدار کودک صورت گرفته و در حال پیگیری است پرداختند.

ابوطالبی مسئول اجرایی اداره شهر دوستدار کودک با اشاره به این که امروزه حفظ هویت ملی کودکان مسئله ای اساسی و آسیب پذیر در جامعه محسوب می شود، افزود: هویت ملی کودکان ارتباط زیاد و موثری با بخش گردشگری میراث فرهنگی دارد چرا که این بخش می تواند یک بازوی قوی برای کمک به آشنایی و حفظ پایداری در بحث هویت ملی کودکان باشد.

احمدی، ناظر پروژه های این اداره همچنین از احداث پایگاهی مبتنی بر موضوع هویت ملی کودکان در اداره شهر دوستدار کودک شهرداری یزد خبر داد و تاکید کرد: این محور گردشگری کودک در شهر یزد برای اولین بار در کشور احداث خواهد شد و این گذر بیشتر در منطقه هایی چون بلوار امام جعفر صادق، باغ ملی و کاشانی برقرار می شود.

علی محمد عرفانی نسب، رئیس کمیته کودک و نوجوان شورای شهر یزد در ارتباط با احداث پایگاه های هویت ملی کودکان اظهار کرد: با توجه به ماهیت این طرح که از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است، پیگیری این موضوع توسط کمیته در اولویت دستور کار قرار خواهد گرفت تا هر چه سریع تر شاهد نهایی شدن این پروژه باشیم.

در ادامه سید مصطفی فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد ضمن بیان همراهی و حمایت خود از این پروژه افزود: احداث این گذر می تواند عامل توسعه دهنده خوبی در راستای بخش گردشگری و نگاه ویژه ای به حقوق کودکان باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برای احداث این گذر گردشگری مصمم هستیم که هر چه سریع تر و به بهترین نحوه این طرح را عملی و احداث کنیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات