تراز صوت در خیابان های مشهد بالاتر از استانداردها/ ایجاد ۴۵۰۰ نقطه ...

تراز صوت در خیابان های مشهد بالاتر از استانداردها/ ایجاد ۴۵۰۰ نقطه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات