کاهش یک دقیقه ای سر فاصله زمانی خط یک قطار شهری از شنبه

کاهش یک دقیقه ای سر فاصله زمانی خط یک قطار شهری از شنبه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات