اجرای پروژه ۱۹۲ واحد مسکونی کاشان توسط خیرین مسکن‌ساز/پیشرفت پروژه ۴۵ درصد

اجرای پروژه ۱۹۲ واحد مسکونی کاشان توسط خیرین مسکن‌ساز/پیشرفت پروژه ۴۵ درصد

ساغرچی تصریح کرد: زمین پروژه رایگان از طریق راه و شهرسازی واگذار شده که جهت نظارت نقشه‌ها تنها ۳۰درصد از حق النظارت پرداخت شده و پروانه ساختمان با کمک شهرداری رایگان صادر شده که با کمک‌های خیرین در حال حاضر پروژه ۴۵ درصد پیشرفت داشته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات