بررسی مسائل و مشکلات آب زیر سطحی جنوب شهر زنجان توسط...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس علیرضا حاجی میری مدیر امورمنابع آب شهرستان زنجان طی بازدیدی که از مناطق جنوب شهر زنجان داشت، در جریان مسائل و مشکلات این منطقه از لحاظ آب زیرسطحی قرار گرفت.

این گزارش حاکی است،در این بازدید حاجی میری به ساکنین جنوب شهر قول مساعد داد تا در اسرع وقت مشکلات آنان را بررسی و پیگیری نموده و به سرانجام برساند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات