با تلاش بسیجیان نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ ساخت و نصب سازه نگهدارنده دلتاهای برج های خنک کننده

با تلاش بسیجیان نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ ساخت و نصب سازه نگهدارنده دلتاهای برج های خنک کننده

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات