معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي خبر داد؛صرفه ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،  "همايون حائري" روز شنبه در شانزدهمين هفته از پويش #هرهفته_الف_ب_ايران در آئين جشن تحقق برنامه عبور موفق از دوره اوج مصرف برق تابستان 1399 (برنامه 099) كه در قالب پروژه هاي "ساز و كاري" با حضور وزير نيرو برگزار شد، اظهار داشت: اين ميزان صرفه جويي معادل سه برابر درآمد سالانه صنعت برق است.

وي توضيح داد: ما از سال 97 برنامه اي را با عنوان مديريت پيك مصرف شروع كرديم و امسال مرحله سوم آن به اتمام رسيده است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: مرحله نخست برنامه عبور صنعت برق از پيك مصرف برق در سال 97انجام شد كه شامل استفاده موثر از ظرفيت هاي استاني و تغيير ساعات كار اداري بود.
حائري گفت: مرحله دوم آن در سال ?? بود كه با اجراي پكيج 098 بود كه برنامه و مسئوليت هر كدام از شركت ها مشخص شد و يك كار برنامه ريزي شده را انجام داديم و مرحله سوم هم در سال 99بود.
وي گفت: در سال 97 با 5 هزار مگاوات  كمبود توليد نيروگاه برق آبي مواجه شده بوديم و شرايط بسيار سختي را داشتيم  كه هم مي خواستيم اين طرح را پياده و هم بايد به گونه اي كمبود توليد را كنترل كنيم كه هم افزايي خوبي داشتند.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: اتفاقا مديريت مصرف منجر به اين شد كه بخشي از كمبود را در سال 97 بتوانيم جبران كنيم. اقدام هايي كه در آن زمان انجام شد شامل حفظ و افزايش آمادگي واحدهاي حرارتي موجود بود كه ظرفيت هاي جديد نيروگاهي را داخل مدار آورديم، ظرفيت هاي قديمي هم آماده و آپ گريد شد و افزايش ظرفيت داديم.
وي گفت: طرح ويژه،  تغيير ساعات كاري اداري با همكاري استانداري ها را داشتيم كه يك اقدام استانداري محور بود. مصوبه هيات وزيران گرفته شد و كار را شروع كرديم كه نتايج بسيار خوبي داشت.
وي همچنين با اشاره به ديگر اقدام هاي مرتبط در اين زمينه اعم از ارزيابي عملكرد روزانه  شركت هاي توزيع گفت: اين نمونه اي از كاهش پيك مصرف در سال 97  است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي اظهار داشت: در اين سال ما به رشد پيك مصرف 2.98 درصد رسيديم و دو هزار مگاوات هم توانستيم صرفه جويي كنيم كه پس از 10 سال رشد پيك مصرف 5.2درصد سال97 اولين سالي بود كه اين ميزان كاهش را داشتيم.
وي با اشاره به اقدام هاي صورت گرفته در اين بخش در سال 98 اعم از انجام طرح هاي اولويت دار برق، حفظ و افزايش واحدهاي حرارتي، آبي و تجديدپذير و اجراي 11برنامه مديريت مصرف از جمله انعقاد 120هزار تفاهم نامه همكاري مشترك با صنعت، كشاورزي، تجاري و مولدهاي خودتامين، اداري و سي.ان.جي با كمك استانداران گفت: در سال 98در نتيجه اين اقدام ها در زمان پيك توانستيم 3874 مگاوات پيك دهيم؛ اين بدان معناست كه بايد براي تامين اين توان، 5200 مگاوات در بخش توليد، نيروگاه احداث كنيم.
حائري با اشاره به مزاياي فني و اقتصادي اين اقدام ها گفت: ضريب توان در روز پيك مصرف سال 98 ، 91.5درصد بود كه اين عدد در سال 97 حدود 89درصد بود.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: در مرحله سوم در اين زمينه مجهزتر وارد شديم؛ مركز پايش تجهيز شد كه به صورت آنلاين رفتار بار مصرفي تمامي شركت هاي توزيع و برق منطقه اي مونيتور مي شود.
وي گفت: با پياده سازي اين مركز، اقدام هاي مديريت مصرف در آن انجام مي شود.
حائري با اشاره به اقدام هاي مرتبط در اين بخش اعم از حفظ و ارتقاي واحدهاي موجود و راه اندازي واحدهاي جديد، ايجاد ظرفيت جديد 1840 مگاوات و انعقاد تفاهم نامه مشترك به ميزان 1294مورد، شروع فعاليت استارت آپي در مديريت مصرف برق گفت: در اين سال، به ميزان 5646مگاوات صرفه جويي شد كه بايد بيش از7 هزار مگاوات نيروگاه احداث مي كرديم كه اين توان را تامين كند.
وي همچنين با اشاره به صرفه جويي 2154مگاوات در مديريت پيك مصرف شب در سال جاري توامان با مديريت پيك روز كه براي نخستين بار محقق شد، گفت: در پيك شب،58 هزار و 220مگاوات پيك مصرف يكي از روزها بود كه علاوه بر اين ميزان صرفه جويي، 59هزار و 11مگاوات چيزي بود كه توانستيم كاهش دهيم.
حائري گفت: ضريب بار در سال جاري از 91.5 به 94 درصد رسيد، در حالي كه كمترين كشوري وجود دارد كه ضريب بار آن به اين عدد برسد و اين نشان مي دهد كه براي سال هاي آينده بايد برنامه هاي ديگري داشته باشيم تا بتوانيم قله مديريت مصرف را فتح كنيم.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي همچنين اظهار داشت: اگر با اين شيب بتوانيم حركت كنيم تا 10سال آينده پيك مصرف ما عدد 64هزار و 696مگاوات خواهد بود و در صورتي كه اين مديريت مصرف ادامه نيابد، اين ظرفيت به ?? هزار و 709 مگاوات خواهد رسيد و اين به معناي ضرورت ايجاد 125هزار مگاوات نيروگاه است.
وي از صرفه جويي 30 هزار مگاواتي با اجراي برنامه هاي مديريت مصرف خبر داد و گفت: از دستاوردهاي وزارت نيرو در اجراي سه ساله مديريت مصرف،  مميزي ملي مديريت تقاضا و مصرف برق توسط وزارت نيرو با عملكرد بي نظير كنترل پيك 2.98درصد به 99صدم درصد است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات