با تلاش بسیجیان نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ ساخت و نصب سازه نگهدارنده دلتاهای برج های خنک کننده

با تلاش بسیجیان نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ ساخت و نصب سازه نگهدارنده دلتاهای برج های خنک کننده

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات