پروازهای نجف از سر گرفته شد/ هزینه قرنطینه در عراق بر عهده مسافر

پروازهای نجف از سر گرفته شد/ هزینه قرنطینه در عراق بر عهده مسافر

یکی از شرکت های هواپیمایی داخلی پروازهای عراق اعم از نجف، بصره، سلیمانیه، اربیل و بغداد را با رعایت برخی پروتکل های خاص از سر گرفته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات