اطلاعیه مهم / ابلاغ جدول هزینه ساخت برای گروههای مختلف در ابتدای سال ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم / ابلاغ جدول هزینه ساخت برای گروههای مختلف در ابتدای سال ۱۳۹۹

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات