آغاز عملیات سگمنت گذاری چپ گرد غیر همسطح پروژه آزادگان

آغاز عملیات سگمنت گذاری چپ گرد غیر همسطح پروژه آزادگان

آغاز عملیات سگمنت گذاری چپ گرد غیر همسطح پروژه آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، خلیل الله کاظمی در این خصوص افزود: تقاطع میدان نمایشگاه دارای ۴ سطح است که سطح منفی یک بولوار نمایشگاه را به بولوار هاشمی رفسنجانی و سطح صفر به صورت میدان اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین سطح مثبت یک این تقاطع، شرق بزرگراه امام علی(ع) را به غرب بزرگراه امام علی(ع) به سمت چناران متصل می کند.
وی تصریح کرد: سطح مثبت دو این تقاطع نیز دارای دو چپ گرد است، که یکی ازبزرگراه امام علی(ع) به بولوار نمایشگاه و چپ گرد دیگر از غرب بزرگراه امام علی (ع)، سمت چناران را به بولوار هاشمی رفسنجانی متصل خواهد کرد.
کاظمی با اشاره به این که عملیات سگمنت گذاری یکی از این چپ گردها که بزرگراه امام علی (ع) را به بولوار نمایشگاه و بولوار وکیل آباد متصل می کند، از پنجشنبه گذشته آغاز شده است اظهارکرد: این چپ گرد دارای ۲۵۰ قطعه سگمنت است که در محل تولید و به تدریج نصب خواهد شد.
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده دو سطح از این تقاطع چهار سطحی شامل میدان در همکف و زیرگذر تا آبان ماه امسال و یکی از چپ گردها نیز در بهمن ماه تکمیل می شود.
وی افزود: درمجموع سه سطح از چهارسطح تقاطع غیر همسطح آزادگان ۲۲بهمن به بهره برداری خواهد رسید.
وی درادامه گفت: هزینه اجرای این تقاطع ۴ سطحی حدود ۲۰۰میلیارد تومان پیش بینی شده است که این هزینه به صورت ۲۵ درصد نقد و ۷۵ درصد غیر نقد بصورت تهاتر زمین ، پروانه و مجوز تامین خواهد شد.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات