مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در شانزدهمین جشنواره بین المللی  فیلم مقاومت

مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات