انتشار مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی بتن ایران

انتشار مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی بتن ایران

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی بتن ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سومین کنفرانس ملی بتن ایران ۱۷ مهرماه ۱۳۹۰ توسط انجمن بتن ایران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید. در این کنفرانس ۱۱۸ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۲۱۷ صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

محورهای علمی مقالات:

تحلیل و طراحی سازه های بتنی
تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
تکنولوژی بتن
دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی
اجرای سازه های بتنی (انبوه سازی، صنعتی سازی، پیش ساختگی، ساخت بتن، حمل و ریختن، تراکم، عمل آوری، بتن آماده)
افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی
بتن و محیط زیست (توسعه پایدار)
مدیریت اجرایی سازه های بتنی و مدیریت دانش (مستند سازی) در زمینه بتن و سازه های بتنی

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس ملی بتن ایران به شرح زیر می باشد:

میزان شکل پذیری اعضاء نامعین بتن مسلح دارای بتن خودمتراکم
ارائه روشی موثر جهت تعیین ظرفیت انحنای نهایی مقاطع بتن آرمه
بررسی روشهای اجزاء محدود کلینگر در مدل سازی دیوارهای برشی بتن مسلح
بررسی اثرات اندازه در شکست قطعات بتنی با استفاده از یک معیار جدید
بررسی آزمایشگاهی شکل پذیری ستونهای بتنی محصور شده با جدارفولادی
مقایسه پارامترهای مختلف طراحی برای تیرهای بهینه پیش تنیده I شکل مرکب با توجه به تاثیر تغییر بارگذاری طول دهانه و کلاس طراحی
ارزیابی اجزای مرزی درمدلهای بست و بند دیوارهای برشی با بازشو
تحلیل رویکردی - آماری آیین نامه های طراحی لرزه ای مخازن بتنی حاوی مایعات
تاثیر اندرکنش خاک وسازه بر رفتار ساختمانهای بتن آرمه کوتاه قاب خمشی مقاوم سازی شده با دیوار برشی
پاسخ لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با سیستم مختلط تحت اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک حاوی اثر پرتابی
ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های بتنی مهاربندی شده با مهاربند زانویی
بررسی رفتار تیر بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند
مقایسه ضوابط طراحی مخازن بتنی بر اساس نشریه ۱۲۳ با آیین نامه های کمیته ACI350
پیشرفتهای اخیر در تحلیل پوش اور ساختمان ها
طرح خودکار و بهینه ی سیستم سازه های ساختمانی بتنی با دیوار برشی
بررسی اثر مدلسازی برون محوریت ستونهای پیرامونی درنتایج طراحی اجزای سازه های بتن مسلح
بررسی تأثیر محل قطع آرماتور های منفی بر بار نهایی در دال دوطرفه بتن مسلح
بررسی روش های مدلسازی دیوارهای برشی سه بعدی
تعیین ضریب رفتار قابهای خمشی پیشساخته با اتصالات نیمه صلب
تاثیر اتصالات ماهیچه بتنی در افزایش سختی سازه و مقایسه آن با میان قابها
بررسی اثرات انعطاف پذیری خاک برعملکردقابهای خمشی بتن آرمه درآنالیز پوش آور
تحلیل خمشی دال بتنی با شرایط مرزی مختلف توسط روش عددی DQM
سیستم سقف مرکب ترافیکی دال پیش تنیده و بتن درجا ۱ (ویژه زیرگذرهای کند و پوش)
بررسی اثرات انعطاف پذیری فنداسیون بر رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتن مسلح
بررسی میزان خیز در سقفهای بتنی پیش تنیده با ابعاد واقعی Full Scale Test
تحلیل حساسیت شکل مدهای ارتعاشی قابهای خمشی بتن مسلح
روشهای تحلیل تیربتنی تقویت شده با صفحات FRP ، آیین نامه های ACI440 و Fib14 و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی
مدلسازی عددی جداشدگی ورقهای FRP در تیرهای بتن آرمه ی تقویت شده ی خمشی به روش شیارزنی
بهبود رفتار برشی ستونهای کوتاه مقاوم سازی شده با CFRP (مقاطع مربعی و مستطیلی)
تاثیر روش شیارزنی به جای آماده سازی سطحی در تغییر مکانیزم گسیختگی خمشی تیرهای بتنی تقویت شده با FRP
ارائه یک روش بهینه مقاومسازی لرزه ای با توجه به پارامترهای کارایی،هزینه و زمان
تاثیر محصورشدگی الیاف FRP برنمونه های ساخته شده از بتن سبک
ارزیابی آزمایشگاهی اتصال تیر - ستون بتنی تقویت شده با GFRP تحت بارگذاری لرزه ای متناوب و مقایسه نتایج آن با برنامه ANSYS
تاثیر دورپیچ کردن نمونه های بتنی خودتراکم با استفاده از توام از مواد پلیمری CFRP+GFRP
تا ثیر ضخامت رشته های الیاف پلیمری شیشه ایGFRP)دربهسازی ظرفیت باربری برشی تیرهای بتن مسلح در برابربارهای دینامیکی
بررسی رفتار خمشی دالهای بتنی تقویت شده باFRPتحت بارهای حرارتی
بهینه سازی تیرهای بتنی تقویت شده با FRP
بررسی اثر طول مهاری میلگردهای تقویتیNSM بر ظرفیت خمشی ستون های بتنی
بررسی تاثیر عوامل اجرایی و شرایط اختلاط برخواص مکانیکی بتن بسیار توانمند VHPC
بررسی تأثیر نسبت بهکارگیری اجزای مختلف تشکیلدهنده بر خواص مکانیکی بتن بسیار توانمندVHPC)
استفاده از کاشی به عنوان پوزولان در بتن
اثر عمل آوری داخلی بر جمع شدگی و مقاومت فشاری ملات با استفاده از سنگدانه های سبک زئولیت و لیکا
بررسی تاثیر جایگزینی مقادیرمختلف پودر سرباره بجای سیمان پرتلند در خواص بتن
رابطه مقاومت الکتریکی و گیرش بتنهای حجیم سد سیمره
تاثیر الک کردن بتن و ابعاد قالب برمقاومت آزمونه های بتن حجیم سد سیمره
بررسی و ارزیابی مدلهای پیش بینی گرمای هیدراسیون مصالح سیمانی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی
بررسی مقاومت خمشی ملات متاکائولینی مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن
نرم افزار طرح مخلوط بتن به روش ملی ایران C
بررسی اثر سیستم های عمل آوری برخواص مهندسی و دوام بتنهای حاوی زئولیت
بررسی برخی از خصوصیات ملات حاوی سرباره های ذوب آهن اصفهان
تأثیر یون کلرید بر مقاومت فشاری نمونههای بتنی
بتن خودترمیم شونده
مقایسه تاثیر دوده سیلیس بر فاز خمیری و مقاومت فشاری اَبربتن خودمتراکم و بتن سبک خودمتراکم
بررسی مقاومت بتن حاوی پودر سنگ آهک بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان
بررسی مقاومت فشاری ملات حاوی الیاف فلزی حلقوی شکل
بررسی مقاومت فشاری ملات حاوی خرده لوح های فشرده ضایعاتی
تاثیر اندازه ذرات خرده شیشه های ضایعاتی مش ۴ تا ۱۶ برخصوصیات ملاتهای سیمانی
تاثیر درصد شکستگی سنگدانه ها بر روی عیار سیمان مصرفی طبق روش ملی طرح مخلوط بتن
اثر نسبت حجمی سبکدانه لیکا به کل مصالح سنگی بر خواص بتن سبک خود تراکم تازه و سخت شده
بررسی تأثیر حداکثر اندازه سنگدانه MSAو دانه بندی بر مقاومت مکانیکی(فشاری و کششی) بتن پرسی خشک
تحلیل تقریبی انقباض در بتن های حجیم از نوع خود متراکم
پوزولانها و اثر آنها بر بتن غلتکی روسازی راه
استفاده از شبکههای بافته شده الیاف شیشه جهت تسلیح بتن غلتکی روسازی
رشد مقاومت بتنهای حجیم و غیرحجیم سد سیمره با سیمانهای مختلف
نقشمیکروسیلسدر مقاوم سازی و افزایشدوام بتن تحت تاثیر آبهای سخت رودخانه آجی چای
بررسی مقاومت فشاری و کششی بتنهای رنگی ساخته شده با رنگدانه های سرامیکی
بررسی آزمایشگاهی بر روی مقاومت فشاری و تغییرات وزن بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس و نانوسیلیس در شرایط یخ بندان
مقایسه دوام لوله های بتنی با لوله های چدنی و آزبست - سیمانی در برابر خوردگی
بررسی عملکرد پوزولان ها در بهبود خواص مکانیکی و پایایی بتن
تاثیر عیار سیمان (نسبت سنگدانه به سیمان) بر ضریب انتشار یون کلریدومقاومت ویژه الکتریکی بتن تراورس
ارزیابی عوامل مؤثر بر مویینگی بتن به عنوان شاخص اصلی پایایی در مناطق ساحلی
تأثیر شرایط عملآوری نمونههای بتنی بر مقاومت ویژه الکتریکی
ارائه روشی نوین جهت سنجش نفوذپذیری بتن در مقابل یون کلراید
بررسی اثر استفاده از بتن سه جزئی حاوی دوده سیلیسی و پومیس برزمان شروع خوردگی آرماتور در اثر نفوذ یون کلر
بررسی تاثیر نانوسیلیس و سرباره فولاد برکیفیت و دوام بتن
بررسی وضعیت خوردگی میلگرد در بتن های حاوی میکروسیلیس در شرایط جزرومدی خلیج فارس
کاربرد روش های غیرمخرب در ارزیابی سازه های آسی بدیده در محیط گزندبار
تاثیر عیار سیمان مصرفی برقطعات پیش ساخته بتنی بروش پرسی تر
تاثیر وجوه مختلف نمونههای مکعبی بتنی عملآوری شده با آب بر مقاومتویژه الکتریکی
بررسی نقش سرباره کوره آهن گدازه وپوزولان طبیعی درکنترل واکنش قلیایی کربناتی
بررسی اثر طرح اختلاط بتنهای سبک برمقاومت و دوام بتنهای سبک سازه ای حاوی لیکا
اثر عمل آوری با بخاربر پارامترهای جذب آب مویینه و مقاومت ویژه الکتریکی بتن جداول پیش ساخته سنتی
جایگاه طراحی قالب و قالب بندی در سا زه های بتنی مطالعه موردی پروژه سازه آبگیر کارون ۴
نقش و راهکارهای کاهش هزینه واسنجی (کالیبراسیون)تجهیزات اندازه گیری در بهبود کیفیت سازه های بتنی
بررسی تاثیر مقادیر مختلف الیاف بر مقاومت بتن های حاوی لیکا
بررسی بتن فوق سبک و جایگزین پلی استایرن در ساختمان سازی مدرن
ارزیابی آزمایشگاهی دوام بتن خود تراکم حاوی Super-pozz®
بررسی میزان جذب انرژی و مقاومت خمشی بتن الیافی هیبریدی فولاد_پلی پروپیلن
بررسی تاثیر ریزی ذرات خاکستر پوسته برنج برعملکرد پوزولانی آن در مخلوطهای سیمان پرتلند
بهبود دوام بتن با استفاده از ترکیب زئولیت با دوده سیلیسی و خاکستر بادی
بررسی تاثیر الیاف پلیمری ماکرو بر روی طاقت خمشی بتن
تاثیر رنگدانه های پودری برخصوصیات رفتار شناسی مکانیکی دوام و زیبایی شناسی بتن های رنگی
بررسی رفتار دینامیکی بتن ساخته شده از خرده لاستیک بازیافتی تایرهای فرسوده
ارزیابی اثرات افزودنی نیترات لیتیوم بر خواص بتن در سنین اولیه
بررسی اثر میکروسیلیس خاکستر بادی و سرباره برزمان گیرش و روند کسب مقاومت بتن
تأثیر افزودن لاستیک و شکل آن بر روی مقاومت فشاری وانعطاف پذیری بتن
طراحی رئولوژیک خمیر سیمانی مورد استفاده در ساخت ملاتهای پاششی بومی
بررسی ویژگیهای انواع الیاف پلی پروپیلن هیبریدی دربتن الیافی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر میکروسیلیس بر روی مقاومت و زمان گیرش سیمان تیپ ۱-۵۲۵
بررسی تاثیر محیط سولفاته بر مقاومت فشاری ملات های حاوی متاکائولن
خواص مهندسی و دوام بتن های ساخته شده از زئولیت
بررسی مشکلات بتن ریزی در هوای گرم و تاثیر خاکستر بادی و روش بازیابی کارایی در بهبود آن
بررسی تغییرات روانی و پایداری کامپوزیت های سیمانی خودتراکم حاوی الیاف شیشه با گذشت زمان
مقایسه خواص بتن ساخته شده با دانه های بازیافتی و بتن شاهد
استفاده از نانوذرات برای حفاظت لوله های بتنی در مقابل خوردگی میکروبی
مطالعه ای آزمایشگاهی جهت بهبود مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن خود تراکم ساخته شده با خرده های تایر فرسوده با استفاده از نانوسیلیس
بررسی کاربرد پوشش های نفوذگر برای افزایش مقاومت بتن در محیط اسیدی
تاثیر الیاف شیشه بر روی خواص مکانیکی و مقاومت در برابر پوسته شدگی بتن تزئینی ساخته شده از ملات خودتراکم
بررسی تغییرات مقاومت فشاری بتن سد کارون ۴ با رویکرد آماری
ارزیابی رفتار اتصال گیردار پیش ساخته بتنی در سازه نیمه پیش ساخته بتن مسلح ایران فریمکو
پیشنهادهایی برای کاربرد مدیریت دانش در انجمن بتن ایران
نقش کنترل کیفیت آماری در پروژه ه ای عمرانی مطالعه موردی ساختمان نیروگاه و سازه آبگیر سد کارون ۴
ارزیابی عملکردبلندمدت بتن در اسکله های حاشیه اروند رود - مطالعه موردی
روشهای محافظت از بتن کانال انتقال آب تالوار در برابر محیط سولفاته شدید
مزایای استفاده از شمعهای لولهای بتنی پیشتنیده دورانی ۱ در ساخت سازههای دریایی
استقرار سیستم بهبود کیفیت درکارگاههای تولیدکننده تیر بتنی بر مبنای چرخه بهره وری
ضرورت برگزاری آموزش مستمر و ضمن خدمت در روند اجرای پروژه های عمرانی مطالعه موردی: شناسایی مشاغل صنعت بتن
مستندسازی فنی پروژه های عمرانی برای صنعت بتن در سیستم مدیریت پروژه

    نظرات