حق مسکن کارگران در انتظار تایید دولت

به گزارش اخبار ساختمان، در جلسه ۱۷ خرداد ماه شورای عالی کار مصوب شد حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد اما با توجه به اینکه دولت نیز باید این افزایش را تصویب کند در پایان این جلسه، وزیر کار وعده داد که حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نهایتا تا پایان تیرماه در هیات دولت تصویب خواهد شد. با این حال افزایش حق مسکن در جلسه روز چهارشنبه گذشته دولت هم تصویب نشد تا امکان لحاظ کردن این افزایش در فیش حقوق مردادماه کارگران وجود نداشته باشد؛ چراکه اغلب بنگاه‌ها و مشاغل، لیست حقوقی را تا پیش از بیستم و یا بیست و پنجم هر ماه نهایی کرده و مقدمات واریز را فراهم می‌کنند. وی می‌گوید: سوال من این است که حق مسکن ناچیز که در شورایعالی کار با حضور سه نماینده دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصویب می‌شود و کارگر (گیرنده) و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات