یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد: دولت باید خانه های متراژ پایین بسازد

بخشی تصریح کرد: این یک طرح غیر عملی است و مطلقا کارساز نیست، باید در زمین‌های دولتی آپارتمان با هزینه دولت ساخته و به مردم با نرخ کمتری کرایه بدهند، این راه حلی است که همه دنیا به کار گرفته ولی ما همیشه باید راه حل‌های عجیب و غریبی برویم و در نهایت شکست بخوریم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات