پایان مرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی بساز و بفروش ها

پایان مرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی بساز و بفروش ها

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بساز و بفروش ها مکلف به تسلیم اظهارنامه تا پایان مردادماه و پرداخت مالیات متعلق هستند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات