پایان مرداد آخرین مهلت بساز و بفروش‌ها برای ارائه اظهارنامه مالیاتی

پایان مرداد آخرین مهلت بساز و بفروش‌ها برای ارائه اظهارنامه مالیاتی

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه بساز و بفروش‌ها تا پایان مرداد ۹۹ خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات