پیش‌بینی کاهش ۳۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متری تراز آب خزر در بلندمدت

پیش‌بینی کاهش ۳۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متری تراز آب خزر در بلندمدت

او در ادامه به نوسانات تراز آب دریای خزر اشاره کرد و افزود: بررسی سال گذشته حاکی از کاهش تراز آب این دریا است و این نوسانات اثرات مهمی را بر سواحل و سازه‌های دریایی می‌گذارد. لایقی ادامه داد: نوسانات تراز آب دریای خزر همچنین بر روی گونه‌های زیستی-دریایی اثر می‌گذارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات