تشکیل بانک اطلاعات اعضای هنرمند

تشکیل بانک اطلاعات اعضای هنرمند

از آنجاکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد نسبت به تشکیل بانک اطلاعات اعضای هنرمند خود اقدام کند، از همه مهندسان دارای پیشینه و فعالیت هنری در رشته‌های مختلف دعوت می کند تا برای ثبت اطلاعات، در ساعات اداری به واحد روابط عمومی سازمان مراجعه، یا اطلاعات خود را از طریق سامانه مکاتبات به آن واحد ارسال کنند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات