معرفی کتاب نگاه سبز به اصفهان

معرفی کتاب نگاه سبز به اصفهان

کتاب نگاه سبز به اصفهان جلد دوم مجموعه مقالات منتشر شده توسط اعضای جمعیت پیام سبز است که توسط حسن سلیمان پور گردآوری و تنظیم شده است.

به گزارش«پارما» کتاب نگاه سبز به اصفهان جلد دوم شامل سه فصل با عناونین فصل اول: اصفهان و زاینده رود، فصل دوم : اصفهان و آلودگی محیط زیست و فصل سوم اصفهان و توسعه می باشد.

در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است: از سال 1372 تاکنون زمان کمی نیست اگر چه به ظاهر با شتاب گذشت.

در آن سال معدودی از متخصصان علاقمند به طبیعت با احساس مسئولیت در برابر آسیب هایی که منابع طبیعی و محیط زیست کشور را تهدید می‌کرد هم‌اندیشی کرده و نهادی با نام «جمعیت حمایت از منابع‌طبیعی و محیط زیست» با عنوان کوتاه «پیام سبز» را در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان بوجود آوردند که پس از چندی در ردیف یکی از نخستین و موثرترین نهادهای مردمی زیست‌محیطی جای گرفت، در مراجع قانونی به ثبت رسید و دیری نگذشت که ـ به گواهی صاحبنظران ـ از شهرت و اعتباری درخور نیز برخوردار شد .

هدف از ایجاد این نهاد مردمی، رصد کردن موجودیت منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور و حمایت از این مواهب الهی در برابر انواع رخدادهای ناگواری بود که به نام توسعه و به کام سازمانهای ناآگاه یا عده‌ای سودجو در معرض آسیب قرار می‌گرفت.

علاقمندان جهت دریافت این کتاب به لینک زیر مراجعه کنند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات