در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ طراحی نرم افزار سیمولاتوری سيستم کنترل توربين واحدهای بخاری

در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ طراحی نرم افزار سیمولاتوری سيستم کنترل توربين واحدهای بخاری

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات