در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ طراحی نرم افزار سیمولاتوری سيستم کنترل توربين واحدهای بخاری

در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ طراحی نرم افزار سیمولاتوری سيستم کنترل توربين واحدهای بخاری

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات