بازدید اعضای کمیسیون عمران از شرکت راه آهن

بازدید اعضای کمیسیون عمران از شرکت راه آهن

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بازدید اعضای این کمیسیون از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات