راهکارهای توسعه سامانه‌های هوشمند ناوگان حمل‌ونقل بررسی می‌شود

راهکارهای توسعه سامانه‌های هوشمند ناوگان حمل‌ونقل بررسی می‌شود

چهارمین وبینار تخصصی حوزه حمل و نقل هوشمند با تاکید بر ارائه راهکارهای توسعه سامانه‌های مدیریت برگزار می‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات