توسعه کریدور حمل ونقل ریلی بین هند و روسیه؛ جابه جایی ۵۱۳ میلیون تن بار توسط حمل ونقل ریلی

توسعه کریدور حمل ونقل ریلی بین هند و روسیه؛ جابه جایی ۵۱۳ میلیون تن بار توسط حمل ونقل ریلی

رسولی گفت: توسعه کریدور حمل ونقل ریلی بین هند و روسیه در دستور کار قرار گرفته است.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات