ایران مسیر ترانزیتی بار عظیم هند و روسیه می‌شود/ وجود ۱۸۰ میلیون تن بار ریل پسند در کشور

ایران مسیر ترانزیتی بار عظیم هند و روسیه می‌شود/ وجود ۱۸۰ میلیون تن بار ریل پسند در کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حمل و نقل ریلی مجموعه راه آهن جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای خوبی داشته که از جمله آن توافقات انجام شده با هند و روسیه است که بار عظیم ترانزیتی این دو کشور از کریدور ایران عبور خواهد کرد. سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حمل و نقل ریلی این مجموعه دستاوردهای خوبی در داخل و در بحث بین المللی داشته اظهار داشت: در مسیر هند به روسیه توافقات خوبی انجام گرفته و بار عظیم ترانزیتی بین این دو کشور از کریدور ایران عبور خواهد کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات