آگـهـی مـزایـده واگـذاری زمـیـن هـای چـمن مصـنوعـی ورزشـی سـازمـان فـرهنـگی ، اجـتمـاعـی و ورزشـی شـ ...

آگـهـی مـزایـده واگـذاری زمـیـن هـای چـمن مصـنوعـی ورزشـی سـازمـان فـرهنـگی ، اجـتمـاعـی و ورزشـی شـ ...

به گزارش شهریار، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز ، واحد امور قراردادها مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه ۰۹۱۴۶۴۱۹۲۳۵ تماس حاصل فرمایند.

- نرخ تایم های زمین های فوق طبق اشل اداره کل ورزشی و جوانان و با هماهنگی و تایید سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز خواهد بود.

- زمان چاپ آگهی مزایده روز شنبه مورخ ۲۵/۰۵/۹۹ می باشد.

- هزینه انتشار آگهی و کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.

- آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۰۶/۹۹ ساعت ۱۱:۳۰ می باشد.

- زمان بازگشایی اسناد روز چهارشنبه رأس ساعت ۱۳:۳۰مورخ ۰۵/۰۶/ ۹۹ در محل اطاق جلسات سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی خواهد بود.

- واریز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال جهت خرید اسناد مزایده به شماره حساب ۱۰۰۷۸۵۰۱۱۷۶۷ بانک شهر شعبه ۲۲ بهمن از طرف متقاضیان الزامی است.

- مزایده و واگذاری اماکن فوق بصورت جداگانه انجام خواهد شد.

- سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج خواهد بود.

- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

- پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تبریز ، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تبریز در صورت برنده شدن کل ثمن مزایده را باید مطابق با شرایط مندرج در آگهی و اسناد مزایده در وجه سازمان به صورت نقدی پرداخت و هیچگونه تهاتر با پیمانکاران امکانپذیر نخواهد بود.

- هزینه انتشار آگهی و کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده نخواهد بود.

- چنانچه برندگان اول و دوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع سازمان ضبط خواهد شد.

- ۵% قیمت پایه بایستی به شماره حساب سپرده ۱۰۰۸۲۶۹۹۳۷۳۴ به نام سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز  نزد بانک شهر شعبه ۲۲ بهمن واریز شود.

ردیف

نام سالن

مساحت تقریبی

(متر مربع)

آدرس

اجاره بها ماهانه

(ریال)

مجموع اجاره بهای سالانه (ریال)

۵%

سپرده واریزی

۱

چمن مصنوعی توانیر

۱۰۰۰

توانیر

-۰۰۰/۰۰۰/۳۰

-۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۸ریال

۲

چمن مصنوعی آبشار

۱۰۰۰

اتوبان پاسداران

-۰۰۰/۰۰۰/۱۵

-۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰

۰۰۰/۰۰۰/۹ریال

۳

چمن مصنوعی ارم

۱۰۰۰

ارم

-۰۰۰/۰۰۰/۱۰

-۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۶ریال

۴

چمن مصنوعی ائل گلی

۱۰۰۰

جنب هتل پارس

-۰۰۰/۰۰۰/۶۰

-۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۳۶ریال

۵

چمن مصنوعی باغمیشه

۱۰۰۰

جنب بازار ماهی

-۰۰۰/۰۰۰/۲۵

-۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال

۶

چمن مصنوعی امام

۱۰۰۰

شهرک امام، کوی پلیس

-۰۰۰/۰۰۰/۲۵

-۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال

۷

چمن مصنوعی لاله ۱

۱۰۰۰

ورودی کوی لاله

-۰۰۰/۰۰۰/۱۵

-۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰

۰۰۰/۰۰۰/۹ریال

۸

چمن مصنوعی پل توانیر

۱۰۰۰

پل توانیر

-۰۰۰/۰۰۰/۲۰

-۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۲ریال

۹

چمن مصنوعی مشروطه اول

۱۰۰۰

آخر شهناز، جنب پارک مشروطه

-۰۰۰/۰۰۰/۲۰

-۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۲ریال

۱۰

چمن مصنوعی پاشایی

۱۰۰۰

پشت پمپ بنزنین مارالان

-۰۰۰/۰۰۰/۲۰

-۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۲ریال

۱۱

چمن مصنوعی ولی امر

۱۰۰۰

ولی امر

-۰۰۰/۰۰۰/۱۵

-۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰

۰۰۰/۰۰۰/۹ریال

۱۲

چمن مصنوعی شقایق

۱۰۰۰

بازارچه سیلاب

-۰۰۰/۰۰۰/۱۰

-۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۶ریال

۱۳

چمن مصنوعی الغدیر ۱

۱۰۰۰

یکه دکان، داخل مجتمع الغدیر

-۰۰۰/۰۰۰/۱۰

-۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۶ریال

۱۴

چمن مصنوعی بعثت

۱۰۰۰

آذربایجان، جنب پمپ بنزین دادگستری

-۰۰۰/۰۰۰/۱۰

-۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۶ریال

۱۵

چمن مصنوعی لاله ۲

۱۰۰۰

ورودی کوی لاله

-۰۰۰/۰۰۰/۷

-۰۰۰/۰۰۰/۸۴

۰۰۰/۲۰۰/۴ریال

۱۶

چمن مصنوعی شمیم پایداری

۱۰۰۰

یاغچیان، داخل پارک شمیم پایداری

-۰۰۰/۰۰۰/۲۵

-۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال

۱۷

چمن مصنوعی امیرکبیر

۱۰۰۰

جنب اداره جهاد کشاورزی، کوی امیرکبیر

-۰۰۰/۰۰۰/۲۵

-۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال

۱۸

چمن مصنوعی میلاد ارم

۱۰۰۰

ارم ، داخل پارک

-۰۰۰/۰۰۰/۱۰

-۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۶ریال

۱۹

مجموعه زمین تنیس و ساختمان اداری

۵۰۰۰

پشت مرکز خرید لاله پارک

-۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰

-۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱

۰۰۰/۰۰۰/۶ریال

-

پس از تکمیل اسناد شرکت در مزایده موصوف بایستی تحویل دبیرخانه سازمان شده و رسید آن اخذ گردد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات