توسعه ۱۸ هزار متر مربعی سایت بانوان پارک ملت/ پارک خطی آموزگار ۲۷ ...

توسعه ۱۸ هزار متر مربعی سایت بانوان پارک ملت/ پارک خطی آموزگار ۲۷ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات