کاهش کانون تجمع جوندگان موذی در مشهد/ اجرای طرح های نوآورانه پس از ...

کاهش کانون تجمع جوندگان موذی در مشهد/ اجرای طرح های نوآورانه پس از ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات