نیازمند اعتبار سه هزار میلیارد تومانی برای خط سه قطار شهری/ در حال ...

نیازمند اعتبار سه هزار میلیارد تومانی برای خط سه قطار شهری/ در حال ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات