بهره برداری از ۸ دستگاه اتوبوس مناسب سازی شده برای معلولان/ ۲۰ دستگاه ...

بهره برداری از ۸ دستگاه اتوبوس مناسب سازی شده برای معلولان/ ۲۰ دستگاه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات