اجرای بیشترین آراء قلع بنای ساخت و سازهای غیرمجاز طی یک سال گذشته در ...

اجرای بیشترین آراء قلع بنای ساخت و سازهای غیرمجاز طی یک سال گذشته در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات